Volwaardig partner

Jarenlange ervaring maakt ons een volwaardig partner als het op organisatie van toernooien en evenementen aan komt. Advies en begeleiding vooraf en/of ondersteuning tijdens het evenement. Wellicht kunnen wij de gehele organisatie overnemen. En alles gaat in goed overleg. Hetzij op locatie, hetzij via digitale communicatie. Te allen tijde blijft ons uitgangspunt: kennisoverdracht. Zodat u in de toekomst zelf in staat bent om de organisatie geheel zelfstandig uit te voeren.

Helemaal geen zorgen of stress? Geef dan de volledige organisatie van een evenement of toernooi in onze handen, zelfs het financiële deel.

Organiseert u een toernooi of evenement, maar wilt u meer zekerheid hebben dat alles op de juiste wijze verloopt. Wij beoordelen draaiboeken, dag/tijdschema's, taken-lijsten en toernooiplanner inrichting.

Daar waar nodig stellen wij verbeteringen voor, zodat alles soepel verloopt.

Wilt u onze kennis gebruiken tijdens de voorbereidingen en uitvoering van uw evenement of toernooi, dan ondersteunen wij u op locatie. Voor ons blijft het uitgangspunt kennisoverdracht, zodat u in de toekomst zelf in staat bent om de organisatie geheel zelfstandig uit te voeren.

Geen zorgen, geen stress! Geef dan de volledige organisatie van een evenement of toernooi in onze handen. 

Niet alleen organisatorisch maar ook financieel kunnen wij die verant-woordelijkheid nemen. Uiteraard blijven wij luisteren naar uw wensen en denkt u ook mee.